CẢI NGỌT 01

Liên hệ

  • Cây sinh trưởng nhanh, khỏe và đồng đều, trồng quanh năm. Cây không phân nhánh, không trổ ngồng, phẩm chất ngon.
  • Thu hoạch: 25-30 ngày sau gieo
  • Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 15-20cm, Cây cáchcây 10-15cm. Mỗi líp 4-5 hàng.
  • Mật độ gieo: 30.000-35.000 cây/1000m2. Lượng hạt giống cần: 100-200g/1000m2