CẢI BẸ TRẮNG LÁ VÀNG PN-01

Liên hệ

Trồng được quanh năm(MN).Cây lớn,  tròn, màu vàngbẹ dẹp hơi trắng, chiều cao cây 35 – 40 cm.  dày phát triển tốt. 

Thu hoạch 35 – 40 ngày sau gieo và 30 – 35 ngày sau cấy. Năng suất đạt 30 – 35 tấn/ha.