CẢI BẸ XANH MỠ CAO SẢN

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

  • Trồng quanh năm (Miền Nam).
  • Cây sinh trưởng mạnh và phát triển tốt. Cây lớn, cao 25-40cm. Bẹ đẹp. Lá màu xanh mỡ, thịt dày. Phẩm chất ngon, không xơ, độ nồng thấp, không trổ ngồng.
  • Khoảng cách trồng: 20 x 20 cm.
  • Thu hoạch: 30-35 ngày SG. Năng suất cao.