CẢI BÓ XÔI CHỊU NHIỆT (RAU BINA)

Liên hệ

  • Sinh trưởng, phát triển tốt, trồng được quanh năm. Lá màu xanh, viền lá hơi tròn, bản lá dài, thịt lá dày.
  • Thu hoạch 50-60 ngày SG.
  • Trồng được quanh năm ở Đà Lạt và vụ Đông Xuân ở miền Bắc.
  • Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm.
  • Lượng hạt giống cần: Sạ thắng 0,8-1kg, cấy 350-400g/1000m2