CẢI LÀN THÂN MẬP F1 PN- 03

Liên hệ

  • Cây sinh trưởng mạnh, sức chống chịu cao. Thân to, mập và mềm, không xơ.
  • Thu hoạch 40-45 ngày SG.
  • Khoảng cách trồng: Cây cách cây 20cm, hàng cách hàng 20-25 cm.
  • ượng hạt giống cần 80-100g/1000m2