CẢI NGỌT ĂN BÔNG 108

Liên hệ

  • Cây trồng quanh năm, sinh trưởng tốt, sức chống chịu cao.
  • Thân to, không xơ. Lá xanh bóng, thịt lá dày.
  • Thu hoạch 35-40 ngày SG.
  • Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng: 15-20cm, Cây cách cây 10-15cm. Mỗi líp 4-5 hàng.
  • Mật độ gieo: 30.000-35.000 cây/1000m2. Lượng hạt giống cần: 100-200g/1000m2