CẢI THÌA THƯƠNG HẢI PN-203

Liên hệ

  • Sinh trưởng và phát triển mạnh, kháng bệnh tốt, thích nghi rộng, trồng được quanh năm. 
  • Cây có dạng bẹ dẹp, bẹ màu xanh nhạt, lá màu xanh mỡ, ăn có vị ngọt. 
  • Mật độ trồng/1000m2: Sạ thẳng 200-300g, Cấy 100-150g
  • Khoảnh cách trồng: Hàng x Hàng 20-25cm, Cây x Cây: 10-20cm.
  • Thời gian thu hoạch 28 – 30 ngày sau khi gieo.