ĐẬU COVE HẠT TRẮNG DẠNG LEO 02

COVE HẠT TRẮNG DẠNG LEO

Liên hệ

  • Trồng quanh năm. Trái màu xanh non, dài 18-20cm, cơm dày, không bị nỗi hột và bị xốp khi để lâu.
  • Thu hoạch  45-50 ngày sau khi gieo.