DẠ YÊN THẢO F1 VIỀN MIX 537

Liên hệ

  • Dòng hoa F1 với màu sắc đa dạng. Ra hoa sớm. Đường kính hoa 8-9cm.
  • Thần mềm, chịu nhiệt, dễ sống. Cây cao 20-25cm. 
  • Thời gian ra hoa: 75-80 ngày sau gieo.