ĐẦU TRÂU AMICA – VITAMIN B1

Liên hệ

  • Giúp hoa lâu tàn sau cắt cành, tươi lâu khi cắm bình.
  • Cung cấp dinh dưỡng, axit amin và vitamin cho cây trồng.
  • Tăng cường độ quang hợp, tổng hợp nhanh chất hữu cơ, bung chồi lá mạnh, kích cây sinh trưởng khỏe.
  • Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi
  • Tăng chất lượng nông sản.