ĐẦU TRÂU MK 5-45-10

Liên hệ

RA HOA TẬP TRUNG – HOA NHIỀU

* Công dụng:
– Kích thích phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa nhiều tập trung.
– Tăng sinh trưởng và phát triển của cây trồng.
– Tăng khả năng chống chịu cho cây trồng khi gặp thời tiết không thuận lợi.
– Tăng năng suất và chất lượng rau, đậu.