HOA MƯỜI GIỜ MIX PN-11

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

  • Cây thân thảo dạng bò, ưa nắng, không kén đất, chịu hạn tốt. 
  • Hoa kép to, đủ màu sắc. Hoa ra liên tục, dễ chăm sóc, trồng được quanh năm.
  • Thời gian nảy mầm: 7-10 ngày.
  • Thời gian ra hoa: 55-60 ngày.