ỚT CHỈ THIÊN F1 K-76

Liên hệ

  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, cây lớn, tán rộng.
  • Trái dài 7-9cm, đường kính 0.8-1cm, da láng, trái cứng, lúc già có màu xanh đậm, khi trái chín có màu đỏ tươi, rất cay, năng suất cao, phù hợp cho xuất khẩu dùng lạnh và phơi khô.
  • Khoảng cách trồng: 
    • Hàng đơn: Hàng x hàng 1.2m. Cây x cây 0.5-0.6m
    • Hàng kép: Hai hàng kép cách nhau 1.2m. Cây cách cây trên hàng 0.5-0.6m
  • Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày ST