PHÂN BÓN LÁ ĐẦU TRÂU MK 501

Liên hệ

  • Giúp lan con ra nhiều chồi mới, thân lá phát triển nhanh.
  • Tăng khả năng nảy chồi, ra lá các cây hoa, bonsai, cây kiểng, cỏ trồng và các cây trồng khác.
  • Đặc biệt thích hợp cho giai đoạn cây con đang tăng trưởng mạnh và sau khi cắt tỉa tạo hình.
  • Tăng sức chống chịu của cây trồng khi thời tiết không thuận lợi