PHÂN BÓN NPK 17-12-7TE GÓI 200G

Liên hệ

Gói 200g.

– Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây cảnh và hoa giai đoạn cây con, sau khi cắt cành, trước trổ hoa.

– Kích ra rễ mạnh, đâm chồi, ra lá nhanh, cây phát triển xanh tốt.

– Thúc đẩy phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa nhiều.

– Phục hồi nhanh sau khi cắt tỉa, đốn cành.

– Tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi.