PHÂN BÓN NPK 17-12-7 TE GÓI 200G

Liên hệ

Gói 200g.

  • Cung cấp đầy đủ dinh dưỡng thiết yếu cho cây cảnh và hoa giai đoạn cây con, sau khi cắt cành, trước trổ hoa.
  • Kích ra rễ mạnh, đâm chồi, ra lá nhanh, cây phát triển xanh tốt.
  • Thúc đẩy phân hóa mầm hoa mạnh, ra hoa nhiều.
  • Phục hồi nhanh sau khi cắt tỉa, đốn cành.
  • Tăng sức chống chịu khi thời tiết không thuận lợi.