PHÂN HỮU CƠ TRICHODERMA + TE (HCMK 7)

Liên hệ

  • Giúp đất tơi xốp, tăng hiệu suất của phân vô cơ.
  • Phân giải nhanh các chất hữu cơ khó tiêu, chất xơ có trong đất trồng thành chất dinh dưỡng cho cây.
  • Cung cấp nguồn hữu cơ và dinh dưỡng thiết yếu cho cây hoa và rau.
  • Tạo môi trường đất trong vùng rễ cây được an toàn với các loại nấm hại rễ.
  • Giảm nhanh độ chua của đất, hạn chế tác hại của phèn chua, mặn.
  • Thúc đẩy bộ rễ phát triển mạnh, cây sinh trưởng khỏe