PHÂN HỮU CƠ TRICHODERMA + TE (HCMK 7)

Liên hệ

– Giúp đất tơi xốp, tăng hiệu suất của phân vô cơ.

– Phân giải nhanh các chất hữu cơ khó tiêu, chất xơ có trong đất trồng thành chất dinh dưỡng cho cây.

– Cung cấp nguồn hữu cơ và dinh dưỡng thiết yếu cho cây hoa và rau.

– Tạo môi trường đất trong vùng rễ cây được an toàn với các loại nấm hại rễ.

– Giảm nhanh độ chua của đất, hạn chế tác hại của phèn chua, mặn.

– Thúc đẩy bộ rễ phát triển mạnh, cây sinh trưởng khỏe.