RAU MUỐNG CAO SẢN (LÁ TRE)

Liên hệ

  • Kháng bệnh tốt, độ đồng đều cao, vị ngon ngọt, mềm, dạng lá tre, màu xanh nhạt, cây cứng không đổ ngã.
  • Thời gian thu hoạch: 25 ngày sau gieo.