RAU QUẾ LÁ TO

Liên hệ

  • Trồng quanh năm. Cây lớn, thân tím.
  • Lá tròn dài, màu xanh mướt, mùi thơm dễ chịu.
  • Thu hoạch: 30-35 ngày.
  • Có thể trồng quanh năm. Mật độ gieo: hàng cách hàng 20-25cm, cây cách cây 15-20cm.
  • Mật độ trồng: 50-70g/1000m2