SAO NHÁI CAM KÉP LÙN PN-09

Liên hệ

  • Dòng hoa dạng lùn, thích hợp trồng chậu và trồng thảm, khả năng chịu nhiệt và phân nhánh tốt.
  • Hoa màu cam, cây cao 25-30cm. Đường kính hoa 4cm.
  • Thời gian sang chậu ( kể từ ngày gieo) 10-15 ngày
  • Thời gian ra hoa ( kể từ ngày sang chậu) 35-45 ngày.