SAO NHÁI ĐƠN MIX PN-06

Liên hệ

  • Là dòng hoa thích hợp cho trồng chậu và trồng thảm/
  • Hoa nhiều màu rất đẹp, cây cao 55-65cm, đường kính hoa 10cm
  • Thời gian sang chậu: 10-15 ngày sau gieo.
  • Thời gian ra hoa: 45-60 ngày sau khi sang chậu