SAO NHÁI KÉP VÀNG 519

Liên hệ

  • Hoa kép, cây thấp, thích hợp trồng quanh năm, đủ nắng.
  • Hoa màu vàng, cây cao 25-30cm, đường kính hoa: 4cm.
  • Thời gian nãy mầm: 3-5 ngày.
  • Thời gian sang chậu: 10-15 ngày SG.
  • Thời gian ra hoa: 35-45 ngày sau khi sang chậu.