VẠN THỌ CAM ĐỎ HIRO PN-999 (CÂY LỞ)

Liên hệ

Độ sạch: >98%   Độ ẩm: <8%   Tỷ lệ nảy mầm: >85%

Chiều cao cây: 40-45 cm (vụ đông xuân), 50-55cm (vụ hè thu, Đường kính bông:8-10cm.

Thời gian thu hoạch:

** Vụ đông xuân: 55-60 ngày, **Vụ hè thu: 65-70 ngày