VẠN THỌ LÙN F1 PN-101

Liên hệ

  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, khả năng thích nghi rộng.
  • Cây cao 30-45cm, hoa có màu vàng đậm, bông to, đường kính 7-9cm. cánh hoa xoắn chặt, vun cao.
  • Một cây có thể có 10-12 hoa.
  • Thời gian ra hoa: 52-56 ngày là hoa trổ đều.