VẠN THỌ VÀNG CHANH HIRO PN-999 ( CÂY LỞ )

Liên hệ

Độ sạch: >98%   Độ ẩm: <8%   Tỷ lệ nảy mầm: >85%

Chiều cao cây: 40-45 cm (vụ đông xuân), 50-55cm (vụ hè thu), Đường kính bông:  8-10 cm.

Thời gian thu hoạch:

 Vụ đông xuân: 55-60 ngày. Vụ hè thu: 65-70 ngày.