XÀ LÁCH DÚN VÀNG 678

Liên hệ

  • Lá to tròn, dún vàng, Lá dày nặng ký, không bị dập rách trong mùa mưa.
  • Thời vụ gieo trồng: Quanh năm, vụ chính vào mùa mưa ( mưa ít).
  • Thời gian thu hoạch: 30-35 ngày sau gieo.
  • Khoảng cách trồng: Cấy hàng cách hàng 25cm, Cây cách cây trên hàng 15-20cm. 
  • Có thể trồng quanh năm. Líp rộng 1-1,2m. Lượng hạt giống gieo trồng 100-120g/1000m2