LA448015-16-17-18 – PHU NONG – SGX – 2k

XÀ LÁCH LOLO ROSSA PN-9

(1 đánh giá của khách hàng)

Liên hệ

  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt, lá màu đỏ đậm, bìa lá có khía sâu, cây xòe.
  • Thời vụ trồng: ít mưa hoặc không mưa, thời tiết mát.
  • Có thể gieo trực tiếp không cần ngâm ủ. 
  • Mật độ trồng: Cây x hàng 20-25cm. Lượng giống: 40-50g/1000m2