XÀ LÁCH XOONG MỸ PN-970

Liên hệ

  • Sinh trưởng mạnh, kháng bệnh tốt. Cây ưa ẩm, thích hợp khí hậu mát. 
  • Dạng lá tròn, thân hơi tím, có rể phụ, vị thơm, giàu chất dinh dưỡng.
  • Thu hoạch 30-40 ngày sau trồng
  • Sinh trưởng kháng bệnh tốt, cây ưa ẩm, thích hợp khí hậu mát.
  • Khoảng cách trồng: gieo sạ thẳng. Mật độ trồng: 400-600g.