BẮP CẢI F1 PN-350

  • Khả năng thích nghi rồng, chịu nhiệt tốt, có thể trồng được nhiều vụ trong năm.
  • Dạng bắp tròn hơp dẹt, trọng lượng bắp từ 1.8-2kg, cuốn bắp chặt, ăn ngon, phù hợp thị hiếu. Vận chuyển xa tốt.
  • Khoảng cách trồng hoàng cách hàng: 50-60cm, cách cách cây 40-50 cm.
  • Mật độ trồng 3.500- 4.000 cây /1000m2. Lượng hạt giống cần: 30-50g
  • Thời gian thu hoạch: 70-75 ngày sau trồng.