BẮP CẢI TÍM F1 PN-68

 • Có thể trồng quanh năm ở vùng khí hậu lạnh. Miền Đông và Tây Nam Bộ thích hợp trồng vụ Đông Xuân.
 • Các Tỉnh phía bắc:
  •  Vụ Sớm   :Gieo cuối tháng 7 đầu tháng 8.
  •  Vụ Chính : Gieo trong tháng 9 và tháng 10
  • Vụ muộn  : Gieo trong tháng 11.
 • Ở Tây Nguyên có thể gieo vụ tháng 9-10 và vụ tháng 11
 • Thời gian thu hoạch: Khoảng 125 ngày, khi cây đã cuốn bắp thật chặt
 • Khoảng cách trồng hoàng cách hàng: 50-60cm, cách cách cây 40-50 cm.
 • Mật độ trồng 3.500- 4.000 cây /1000m2. Lượng hạt giống cần: 30-50g
Category: