Hoa mắt nai có nhiều màu sắc đa dạng, là dòng hoa phân nhánh tốt, thích hợp với khí hậu nắng ấm.
Cây cao 15 – 20cm, đường kính hoa : 2.5 – 3.0cm.
Thời gian sang chậu ( kể từ ngày gieo ) : 25 – 30 ngày.
Thời gian ra hoa ( kể từ ngày sang chậu ) : 55 – 60 ngày.

No products were found matching your selection.