BẮP NẾP NÙ PN-99 SIÊU DẺO

Khoảng cách trồng: Hàng cách hàng 60-70 cm, cây cách cây 20-25cm.
Mật độ trồng: 8.000-9.000 cây/1000m2.
Lượng giống cần: 1,5-2kg/1000 m2. Thu hoạch : 60-65 ngày sau gieo.