Hoa Dạ Yên Thảo Sọc

Cây khỏe, sinh trưởng nhanh, ưa nắng, chịu nhiệt tốt, có thể trồng quanh năm.
Cây cao 20-25cm, ra nhiều hoa, hoa có sọc, nở đều, nhiều màu sắc rực rỡ, đường kính hoa 7- 8cm.
Thời gian nảy mầm: 4-5 ngày.
Thời gian sang chậu (từ ngày gieo hạt): 25-30 ngày.
Thời gian ra hoa (từ ngày sang chậu): 50-60 ngày.