Hoa Cẩm Chướng

    Là dòng hoa cẩm chướng đơn nhiều màu, cây phân nhánh tốt và cho những bông hoa rất đẹp.
    Cây cao 25-30cm, đường kính hoa : 3-3.5cm
    Sang chậu : 25-30 ngày sau gieo.
    Thời gian ra hoa (kể từ ngày sang chậu): 65-70 ngày.