Hoa Mãn Đình Hồng

Cây ra hoa đồng đều và đẹp, hoa lớn có nhiều màu sắc.
Cây cao 150-160cm, thích hợp trồng chậu và thảm.
Thời gian nảy mầm: 5-7 ngày sau gieo.
Thời gian ra hoa 140-150 ngày sau gieo.