Hoa Vạn Thọ Pháp Bee PN-533

Hoa to, Màu sắc đẹp, thích hợp trồng chậu.
Cây cao: 35-40cm, đường kính hoa : 4-5cm
Thời gian ra hoa: 60-70 ngày sau gieo.