Hoa Dạ Yên Thảo Gân

Là dòng hoa cho những cánh hoa rất to đẹp, đường kính hoa: 10cm. Cánh hoa có gân nhìn rất đẹp mắt.
Cây cao 30-40cm, thích hợp trồng quanh năm.
Sang chậu: 25-30 ngày sau gieo.
Thời gian ra hoa kể từ ngày sang chậu: 45-50 ngày.