Hoa Sao Nhái Kép Đỏ 520

Cây thấp, hoa kép màu đỏ, thích hợp trồng quanh năm, nơi đủ nắng.
Cây cao 25-30cm, đường kính hoa: 4cm.
Thời gian nảy mầm: 3-5 ngày sau gieo.
Sang chậu: 10-15 ngày sau gieo.
Thời gian ra hoa (kể từ khi sang chậu) : 35-45 ngày.