Hoa Dạ Yên Thảo

Là loại hoa thân thảo, ưa nắng, cao 20 – 25cm, chịu được thời tiết khắc nghiệt.
Một cây cho ra nhiều hoa, hoa lớn nhiều màu sặc sỡ rất đẹp.
Thời gian nảy mầm: 4 – 5 ngày.
Thời gian ra hoa: 50 – 60 ngày