Hoa Dừa Cạn Rũ

Là dòng hoa dừa cạn rũ cho ra những hoa lớn và đẹp trong điều kiện nhiệt độ và ánh sáng cao.
Dòng dừa cạn này được cho là rất thích hợp cho chậu treo.
Cây cao 20-25cm, đường kính hoa : 4-5cm.
Sang chậu : 25-30 ngày sau gieo
Thời gian ra hoa (kể từ ngày sang chậu) : 55-60 ngày.