Hoa Mào Gà Lửa

Hoa màu đỏ, cây cao 25-30 cm, đường kính hoa 6-7cm.
Thời gian kể từ ngày gieo đến sang chậu: 20-25 ngày.
Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu: 34- 40 ngày.