Hoa Sao Nhái Kép Mix PN-518

Cây thân thảo, mọc thành bụi, chịu được nắng nóng, có thể trồng quanh năm.
Cây cao 25-30cm, đường kính hoa 4cm.
Thời gian nảy mầm : 3-5 ngày sau gieo.
Thời gian ra hoa:  50-60 ngày sau gieo.