CẢI BẸ XANH

Cây sinh trưởng và phát triển tốt, trồng được quanh năm. Bẹ lá to, thịt lá dày, xanh bóng.
Thu hoạch 30-35 ngày sau gieo. Năng suất cao.Trồng quanh năm(Miền Nam). Gieo thẳng hoặc cấy. Líp rộng 1-1,2m
Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 20cm. Cây cách Cây 15-20cm.
Lượng giống gieo trồng: 100-200g/1000m2.