CẦN CỌNG XANH 282

Liên hệ

  • Thời vụ trồng : Quanh năm
  • Khả năng nảy mầm tốt, độ đồng đều cao. Cọng xanh cứng, chống đổ ngã, chịu mưa.
  • Thu hoạch 60-75 ngày SG. Độ đồng đều cao.
  • Bảo quản được lâu, chậm xuống màu.
  • Khoảng cách trồng: Cây cách cây 15-20cm, hàng cách hàng 30-25cm. Mật độ trồng 1-1,2kg hạt/1000m2