COVE HẠT ĐEN DẠNG LEO (COVE – 01)

Cây sinh trưởng, phát triển tốt. Thân và hoa màu tím, lá xanh, trái màu xanh nhạt. Thu hoạch 45-50 ngày sau gieo , độ đồng đều và năng suất cao.
Khoảng cách trồng: Cây cách cây 20-25cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m. Mỗi lỗ để 2 cây. Mật độ trồng 6.000-8.000 cây/1000m2. Lượng hạt giống cần: 1,5-2kg/100m2. TH: 45-50 NSG.