ỚT SỪNG F1 PN-29

Cây sinh trưởng phát triển mạnh, nhiều nhánh.

Trái dài 10-11cm, trái non màu vàng chanh, trái già chín chuyển màu cam đỏ. Trái chắc ăn cay và thơm

Thu hoạch 95-100 ngày sau gieo.

Khoảng cách trồng: hàng cách hàng 60-70cm, cây cách cây 50-60cm. Mật độ trồng 2500-3000 cây/1000m2. Lượng hạt giống cần 15-20g.

Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4-6h, ủ hạt 2-3 ngày cho nứt mầm sau đó tiến hành gieo.

Thu hoạch: 95-100 NSG trái vàng 100-120 NSG trái chín