BÍ ĐỎ DÀI (BÍ SÁP)

Cây trồng quanh năm, kháng bệnh tốt. Trái suôn dài, ruột đặc màu vàng, độ đồng đều cao, ăn vị ngọt, dẻo. Thu hoạch: 70-80 ngày sau gieo.
Khoảng cách trồng: bò đất: hàng cách hàng 4-6m, cây cách cây 40-45cm. Lượng hạt giống: 70-80g hạt. Leo giàn: hàng cách hàng 1,2-1,5m, cây cách cây 40-45cm, mật độ trồng 1.500-2.000 cây/1000m2. Lượng hạt giống cần: 200-300g.
Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 4 – 6 h, ủ 1-2 ngày hạt nảy mầm tiến hành gieo. TH: 70-80 NSG.