ĐẬU ĐŨA HẠT ĐEN TRÁI DÀI

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 35-40cm, hàng cách hàng 1,2-1,5m. Một lỗ gieo 2 hạt.
Mật độ 4.000-5000 cây/1000m2. Lượng hạt cần 700-1kg.
Có thể gieo trực tiếp hoặc Ngâm nước ấm (2 sôi 3 lạnh) trong 6-8 h, sau đó ủ 2-3 ngày hạt nảy mầm tiến hành gieo.