HOA CÚC ĐÀ LẠT PN-22

Khoảng cách trồng: Cây cách cây 25 cm, hàng cách hàng 30 – 35 cm.

Lượng giống cần: 25 – 30g hạt / 1000m2