Hoa Sao Nhái Đơn Mix PN-06

Là dòng hoa thích hợp cho trồng chậu và trồng thảm.
Hoa nhiều màu rất đẹp, cây cao 55-65 cm, đường kính hoa: 10cm.
Thời gian sang chậu kể từ ngày gieo: 10-15 ngày.
Thời gian ra hoa kể từ ngày sang chậu: 45-65 ngày.