Hoa Cúc Lá Nhám

Hoa kép, màu sắc đa dạng, thích hợp thời tiết nắng ấm.
Cây cao 25-30cm, đường kính hoa:8-10cm.
Thời gian kể từ ngày gieo đến ngày sang chậu:15-20 ngày.
Thời gian ra hoa từ ngày sang chậu: 35-40 ngày.